Ďalším členom medzinárodnej poroty Trienále plagátu Trnava je Jan Rajlich ml. z Česka. Okrem akademickej činnosti v Brne sa podieľal na viacerých výstavach. V 90. rokoch pôsobil ako prezident Medzinárodného bienále grafického designu v Brne. Momentálne ho nájdete v jeho grafickom štúdiu Rajlich design.