… je študentkou VŠVU a práve končí diplomový ročník. Jej tvrdohlavá a netrpezlivá povaha ju donútila počas štúdia presedlať z grafiky na maľbu. Tvorbu mladej umelkyne ste mohli vzhliadnuť na viacerých výstavách s lákavými názvami ako FEMME FATALES, KEBABB 2009 či Christmas bestseller. Azda najväčšiu radosť má z autorského projektu One Step Forward, ktorý sa podarilo zrealizovať v bratislavskej galérii Médium.

http://artycok.tv/artist/simekova-kristina