Študent VŠVU, moderátor IRŠ tlis, organizátor internetového vysielania Habitat a klubový VJ. Okrem iného tvorca videoprojekcií pre inscenáciu divadla SkRAT Napichovači a lízači. Borisa a.k.a. Stixa stretnete počas hudobných akcií za laptopom, v ktorom pretvára hudobné emócie do vizuálnych. Nedávno sa predstavil aj v Prahe na festivale Sperm, kde sprevádzal DJ stroona, ktorého uvidíte aj na našej akcii.

http://vitazek.com/