Hostia
Eva Šrubařová | PKN TT vol. 24

Eva Šrubařová | PKN TT vol. 24

Rodená Trnavčanka vyštudovala najprv Strednú školu odevnú v Bratislave, odbor odevný dizajn. Pokračovala na štúdiom na VŠVU, a to v odbore Textil v priestore. Nevenuje sa teda primárne odevnému dizajnu a návrhárstvu, ale najmä voľnému umeniu, v ktorom s textilom pracuje ako s metaforou. Počas štúdia absolvovala aj zahraničný pobyt na Aalto School University of...
Primát | PKN TT vol. 24

Primát | PKN TT vol. 24

Primát je názov odevnej značky z Trenčína, ktorá sa podľa vlastných slov riadi troma princípmi: lokálnou tradíciou, umeleckým prístupom a detským uhlom pohľadu. To prvé znamená, že všetkých, s ktorými v meste módy spolupracujú, sú „schopní obehať aj na bicykli.“ Väčšina ich oblečenia je z nefarbenej prírodnej bavlny, ktorá slúži umelcom ako plátno. To napĺňajú pestrými aj ostrými ilustráciami....
Tomáš Beňadik | PKN TT vol. 24

Tomáš Beňadik | PKN TT vol. 24

Pochádza z Trnavy, no narodil sa v Bratislave. Venuje sa konceptuálnemu a angažovanému umeniu. Vysokoškolské štúdium začal na Trnavskej univerzite, konkrétne vyštudoval bakalára v odbore Animácia výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte. Potom pokračoval na Ostravskej univerzite v ateliéri intermédií, ktorým sa v súčasnosti venuje aj počas štúdia na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Absolvoval aj ročnú stáž na francúzskej Vysokej škole výtvarných...
Pucle | PKN TT vol. 24

Pucle | PKN TT vol. 24

Pucle sú mladý umelecký koncept, ktorý vznikol ešte v marci tohto roku. Za jeho založením stoja Barbora Janáková a Lenka Kuricová, ktoré pochádzajú z Trenčína. Obe sú absolventkami vysokých umeleckých škôl. Barbora študovala pražskú Univerzitu Jana Amosa Komenského v odbore Mediálne štúdia a Lenka je zas absolventkou VŠVU ateliéru „IN“ (Ilony Németh). Obe dievčatá, už výtvarne vyškolené, dostali nápad vytvoriť...
Dávid Koronczi | PKN TT vol. 24

Dávid Koronczi | PKN TT vol. 24

Dávida by sme mohli označiť za intermediálneho umelca, grafického dizajnéra a tiež fotografa. Pochádza z divokého Lučenca, no žije a tvorí v Bratislave. Svoje umelecké štúdium začal na Institute tvůrčí fotografie FPF Slezkej univerzity v Opave, odkiaľ si odniesol titul BcA. Jeho ďalšie kroky viedli späť na Slovensko, kde ako väčšina našich hostí navštevoval a napokon aj absolvoval Vysokú školu výtvarných...
Matúš Maťátko | PKN TT vol. 24

Matúš Maťátko | PKN TT vol. 24

Matúš pochádza z Bratislavy, kde už počas svojich tínedžerských čias pričuchol k umeleckému štúdiu. Navštevoval Súkromnú strednú školu dizajnu a jeho odborom sa mu stalo propagačné výstavníctvo. Odtiaľ sa vybral na Vysokú školu výtvarných umení, kde pod vedením profesora Dušana Kállaya študoval v ateliéri voľnej grafiky a ilustrácie. V roku 2010 si stihol ešte počas štúdia „odbehnúť“ na stáž na VŠUP...