Hostia
Lucia Žatkuliaková | PKN TT vol. 25

Lucia Žatkuliaková | PKN TT vol. 25

Lucia vyštudovala Ateliér ilustrácie prof. Dušana Kállaya na VŠVU v Bratislave. Absolvovala študijné pobyty na Desingskolen Kolding v Dánsku a na Haute école des arts du Rhin vo Francúzsku, oba so zameraním na ilustráciu. O tom, že práve ilustrácia je to, čo chce robiť, sa utvrdila na stáži v Štrasburgu, kde ju chytil zápal okolia. Za svoju...
Richard Kučera Guzmán | PKN TT vol. 25

Richard Kučera Guzmán | PKN TT vol. 25

Richard je fotograf, grafik a výtvarník, ktorý tvrdí, že nemá problém komunikovať rôznymi vyjadrovacími prostriedkami. V oblasti fotografie sa zameriava prevažne na tú dokumentárnu a najväčšmi sa cíti byť konceptuálnym umelcom. Rovnako ako prevažná väčšina našich hostí, i on študoval na Vysokej škole výtvarných umení, kde si zvolil štúdium na katedre Fotografia a nové médiá. Absolvoval zahraničný študijný pobyt...
Ľubomíra Sekerášová | PKN TT vol. 25

Ľubomíra Sekerášová | PKN TT vol. 25

Ľubomíra je rodená Oraváčka, ktorá našla obľubu vo veľkoformátovej maľbe. Jej prvé kroky viedli na Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku a po nej nasledovala, ako obyčajne, Bratislavská VŠVU. Tu študuje už od roku 2013 a momentálne sa nachádza v 5. ročníku na Katedre maľby a iných médií v ateliéri +-XXI pod vedením prof. Daniela Fishera. Sama tvrdí, že sa „pohybuje najmä v...
Rozprávkari | PKN TT vol. 25

Rozprávkari | PKN TT vol. 25

Rozprávkari je nová slovenská stolná hra, za ktorej vznikom prekvapivo nestojí umelec, ale finančný analytik Matúš Teplický. S nápadom vytvoriť túto hru prišiel spolu so svojou dcérou pri listovaní slovenských tradičných rozprávok Pavla Dobšinského. Cieľom hry je snaha oživiť a prehĺbiť záujem o slovenské rozprávky a priblížiť ich tým, ktorí ich ešte nepoznajú. Vizuálna stránka...
Ester Šabíková | PKN TT vol. 25

Ester Šabíková | PKN TT vol. 25

Ester je momentálne študentkou 4. bakalárskeho ročníka Vysokej školy výtvarných umení v odbore Fotografia a nové médiá. Prednostne ju zaujíma analógová fotografia, ktorej venuje takmer všetok svoj čas. Hlavným bodom jej záujmu je každodennosť. Jej tvorba je plná detailov, jemnosti, zachytáva atmosféru priestoru a svetla. Jej posledná väčšia výstava je vizuálnym sprievodným podujatím k premiére hry...
Marián Laššák | PKN TT vol. 25

Marián Laššák | PKN TT vol. 25

Je autorom originálnych a vtipných interiérových doplnkov vychádzajúcich z poznania našich domovov a architektúry okolo nás. V rokoch 1997 – 2004 študoval na STU odbor Interiérový dizajn. Po jeho ukončení započal dlhé štúdium na VŠVU v odbore Priemyselný a produktový dizajn, ktorý mu zabral celých osem rokov a z jeho titulov Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD. sa Vám zatočí hlava. Od...