Author Archive
Dušan Kochol | PKN TT vol. 23

Dušan Kochol | PKN TT vol. 23

Dušan Kochol je vyštudovaný fotograf a držiteľ ocenenia Fotograf roka 2016. Taktiež je zakladateľom a kurátorom festivalu novej fotografie OFF_festival Bratislava. Ten sa v hlavnom meste koná od roku 2010 a to simultánne s Mesiacom fotografie. Priestor však dáva najmä mladým talentom a jeho cieľom je podporiť začínajúcich a mladých fotografov a ponúknuť aj im...
Ján Jožiov | PKN TT vol. 23

Ján Jožiov | PKN TT vol. 23

Ján Jožiov pochádza z ďalekých Michaloviec, odkiaľ sa na strednú vybral do Košíc na Školu úžitkového výtvarníctva. V roku 2011 pokračoval ďalej na západ, na bratislavskú VŠVU, kde študoval – držte si klobúk – reštaurovanie výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie. Tam mal možnosť oboznámiť sa s rôznymi maliarskymi technikami, hlavne s tými klasickými....
Časopis Bublina | PKN TT vol. 23

Časopis Bublina | PKN TT vol. 23

Bublina je nový štvrťročník pre deti od 6 do 10 rokov. Za jeho vznikom stojí štvorica mladých žien: Broňa Schragge, Jana H. Hoffstädter, Vanda Gábrišová a Ivana Šáteková. Dve z nich sú už mamami, a tak dobre vedia, že trh časopisov pre deti sa od ich mladých čias veľmi nepohol. Takto nejako vlastne vznikol nápad...
Jozef Pilát | PKN TT vol. 23

Jozef Pilát | PKN TT vol. 23

Jozef sa narodil v Poprade, vyrastal v neďalekej dedinke Šuňava. V Poprade navštevoval Strednú priemyselnú školu, odbor Dizajn a popri tom aj mestskú ZUŠ-ku. Na rozdiel od mnohých po strednej nezamieril na tunajšie umelecké školy, ale severnejšie, a to na varšavskú Akadémiu výtvarných umení. Tam študuje na katedre maľby, ktorá mu – našťastie – ponecháva...
Margaréta Petržalová | PKN TT vol. 22

Margaréta Petržalová | PKN TT vol. 22

Margaréta tak, ako mnohí iní zo ŽUŠ na Mozartovej ulici v Trnave, absolvovala stredoškolské štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. V súčasnosti úspešne obhájila bakalársky titul v odbore Maľba, ktorú študuje na VŠVU pod vedením profesora Ivana Csudaja. Margaréta Petržalová sa vo svojej tvorbe venuje najmä figurálnej maľbe, mystike každodennosti a dualite...
Lucia Čmilanská | PKN TT vol.22

Lucia Čmilanská | PKN TT vol.22

Študentka Priemyselného dizajnu na Fakulte multimediálnej komunikácie Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Okrem produktového dizajnu sa venuje aj dizajnu obalov, no cudzí jej nie je ani grafický dizajn. Pre jej tvorbu je typický minimalizmus, ktorý dopĺňa hravosťou farieb. Participovala na univerzitnom projekte série produktov Pairs in Squares. ktorá bola s úspechom vystavená napr. na Tokijskom,...