Author Archive
Ján Jožiov | PKN TT vol. 23

Ján Jožiov | PKN TT vol. 23

Ján Jožiov pochádza z ďalekých Michaloviec, odkiaľ sa na strednú vybral do Košíc na Školu úžitkového výtvarníctva. V roku 2011 pokračoval ďalej na západ, na bratislavskú VŠVU, kde študoval – držte si klobúk – reštaurovanie výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie. Tam mal možnosť oboznámiť sa s rôznymi maliarskymi technikami, hlavne s tými klasickými....
Časopis Bublina | PKN TT vol. 23

Časopis Bublina | PKN TT vol. 23

Bublina je nový štvrťročník pre deti od 6 do 10 rokov. Za jeho vznikom stojí štvorica mladých žien: Broňa Schragge, Jana H. Hoffstädter, Vanda Gábrišová a Ivana Šáteková. Dve z nich sú už mamami, a tak dobre vedia, že trh časopisov pre deti sa od ich mladých čias veľmi nepohol. Takto nejako vlastne vznikol nápad...
Jozef Pilát | PKN TT vol. 23

Jozef Pilát | PKN TT vol. 23

Jozef sa narodil v Poprade, vyrastal v neďalekej dedinke Šuňava. V Poprade navštevoval Strednú priemyselnú školu, odbor Dizajn a popri tom aj mestskú ZUŠ-ku. Na rozdiel od mnohých po strednej nezamieril na tunajšie umelecké školy, ale severnejšie, a to na varšavskú Akadémiu výtvarných umení. Tam študuje na katedre maľby, ktorá mu – našťastie – ponecháva...
Margaréta Petržalová | PKN TT vol. 22

Margaréta Petržalová | PKN TT vol. 22

Margaréta tak, ako mnohí iní zo ŽUŠ na Mozartovej ulici v Trnave, absolvovala stredoškolské štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. V súčasnosti úspešne obhájila bakalársky titul v odbore Maľba, ktorú študuje na VŠVU pod vedením profesora Ivana Csudaja. Margaréta Petržalová sa vo svojej tvorbe venuje najmä figurálnej maľbe, mystike každodennosti a dualite...
Lucia Čmilanská | PKN TT vol.22

Lucia Čmilanská | PKN TT vol.22

Študentka Priemyselného dizajnu na Fakulte multimediálnej komunikácie Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Okrem produktového dizajnu sa venuje aj dizajnu obalov, no cudzí jej nie je ani grafický dizajn. Pre jej tvorbu je typický minimalizmus, ktorý dopĺňa hravosťou farieb. Participovala na univerzitnom projekte série produktov Pairs in Squares. ktorá bola s úspechom vystavená napr. na Tokijskom,...
Viktória Jehlárová | PKN TT vol.22

Viktória Jehlárová | PKN TT vol.22

Viktória Jehlárová je absolventkou ročníka 2011 na Základnej umeleckej škole na Mozartovej ulici. Strednú vychodila v Bratislave na Súkromnej umeleckej škole animovanej tvorby, odkiaľ pokračovala na Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Tu navštevuje Ateliéri GPS (grafika – priestor – synergia) na Fakulte výtvarných umení. Venuje sa najmä grafickému dizajnu, no počas štúdia si vyskúšala rôzne...