Author Archive
Katarína Sido | PKN TT vol. 26

Katarína Sido | PKN TT vol. 26

Katarína Sido je absolventkou odboru maľby na VŠVU. Študovala u profesora Ivana Csudaia, neskôr pokračovala pod vedením profesora Daniela Fischera. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým maľbe, v ktorej kombinuje akryl a olej. Prechádza viacerými formami zobrazovania, od plošnej cez lineárnu, ich kombinácie až po experimentovanie maľby penou. Zaoberá sa neustálym hľadaním hlbšieho zmyslu svojej...
Lenka Lukačovičová | PKN TT vol. 26

Lenka Lukačovičová | PKN TT vol. 26

Lenka patrí k hosťom, ktorí sa na našej PKN už pred nejakým časom publiku predstavili. Odvtedy však už pretieklo veľa vody, a tak medzi nás prichádza znova. Študovala fotografiu na bratislavskej VŠVU pod vedením prof. Ľuba Stacha, kde momentálne pôsobí ako doktorandka na Katedre fotografií a nových médií. Počas jej študentských čias stihla ešte zvrtnúť jeden semester na...
Pavol Truben | PKN TT vol. 26

Pavol Truben | PKN TT vol. 26

Pavol je rodák zo Žiaru nad Hronom, no momentálne pôsobí v Bratislave. Svoje umelecké študijné počiatky absolvoval na strednom Slovensku najprv Školou úžitkového výtvarníctva v Kremnici a potom na Univerzitou Mateja Bela na Katedre výtvarnej výchovy v Banskej Bystrici. Po 4 rokoch presunul svoje pôsobisko do Bratislavy na VŠVU, kde pod vedením prof. Jančoviča absolvoval odbor grafiky a iných médií....
Ján Valík | PKN TT vol. 26

Ján Valík | PKN TT vol. 26

Pochádza z Bratislavy, kde momentálne žije aj pôsobí. Môžeme ho označiť za vizuálneho a pohybového umelca, nakoľko je jeho tvorba okrem maľby a kresby obohatená i o performance. Svoje vysokoškolské štúdium si celé odkrútil v Prahe na Akadémii umení, kde navštevoval ateliér Konceptuálnych tendencií a potom Intermédií. Počas svojho štúdia ho zasiahlo a výnimočne očarilo Japonsko a jeho kultúra, zmýšľanie, umelecká tvorba a najmä tanec...
Ľubomír Slovinský | PKN TT vol. 26

Ľubomír Slovinský | PKN TT vol. 26

Pochádza zo zašitého mestečka Gelnica, kde spoločne s kamošmi založili občianske združenie Zapadnutý kút, ktorým sa snažia rozdúchať kultúru a umenie v ňom. Okrem toho je však Ľubomír najmä výtvarník a dizajnér. Absolvoval v odbore propagačné výtvarníctvo na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odkiaľ odišiel do hlavného mesta na VŠVU navštevovať ateliér Art Design. Z nej si po 4 ročnom bakalárskom...
Richard Kučera Guzmán | PKN TT vol. 25

Richard Kučera Guzmán | PKN TT vol. 25

Richard je fotograf, grafik a výtvarník, ktorý tvrdí, že nemá problém komunikovať rôznymi vyjadrovacími prostriedkami. V oblasti fotografie sa zameriava prevažne na tú dokumentárnu a najväčšmi sa cíti byť konceptuálnym umelcom. Rovnako ako prevažná väčšina našich hostí, i on študoval na Vysokej škole výtvarných umení, kde si zvolil štúdium na katedre Fotografia a nové médiá. Absolvoval zahraničný študijný pobyt...