Author Archive
Lukáš Kuzma | PKN TT vol. 24

Lukáš Kuzma | PKN TT vol. 24

Lukáš pochádza zo Zvolena, momentálne žije v Bratislave, no je ťažké vidieť ho zdržiavať sa na jednom mieste príliš dlho. Svoje stredoškolské časy strávil v rodnom Zvolene na Súkromnej strednej umeleckej škole, kde študoval propagačnú grafiku. Po jej ukončení zrazu prepadol láske k cudziemu jazyku, keď sa rozhodol jeden rok študovať prekladateľstvo anglického a španielskeho...
Peter Važan | PKN TT vol. 24

Peter Važan | PKN TT vol. 24

Peter Važan svoj profesný život započal štúdiom geografie-kartografie na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorú navštevoval celých päť rokov a dosiahol titul magister. Po absolvovaní tohto náročného štúdia pocítil túžbu tvoriť a tak sa dal na trojročné štúdium v odbore výtvarná výchova, takisto na svojej alma mater. Kdesi tu sa v ňom začal formovať cit a...
Marek Ormandík | PKN TT vol. 24

Marek Ormandík | PKN TT vol. 24

Patrí k strednej generácii súčasných slovenských maliarov. Svoje výtvarné nadanie a túžbu tvoriť v sebe objavil už v skorej mladosti, kedy sa rozhodol ísť študovať na strednú umeleckú priemyselnú školu (SUPŠ). Odtiaľ jeho kroky prirodzene smerovali na Vysokú školu výtvarných umení, kde si za svoj odbor zvolil voľnú grafiku a knižnú tvorbu v ateliéri profesora Rumanského a Kállaya. Silné emócie prameniace...
Veronika Pilátová | PKN TT vol. 23

Veronika Pilátová | PKN TT vol. 23

Študovala masmediálnu komunikáciu na UCM v Trnave, kde sa jej azda najviac zapáčila práca redaktora a fotografa. Veronika je momentálne šéfredaktorkou časopise Inspire magazin, ktorý je zameraný na módu a kultúru a tiež pracuje ako reportérka pre lifestylový Apríl magazín. Inšpiráciu pre svoju prácu hľadá na vernisážach, koncertoch či rôznych podnetných miestach, kde stretáva množstvo zaujímavých ľudí v ešte zaujímavejších...
Radim Straka | PKN TT vol. 23

Radim Straka | PKN TT vol. 23

Pochádza z Dolného Kubína, chodil na strednú Školu úžitkového výtvarníctva do Ružomberka a od minulého roka navštevuje VŠVU v Bratislave. Radim, aktuálne v druhom ročníku, študuje na katedre maľby. Pokojne ho môžeme označiť aj za streetartistu a jeho rukopis spoznať pod pseudonymom Neznámy, ktorým svoje diela podpisuje. Venuje sa prevažne portrétnej maľbe, do ktorej ukrýva hlbšie významy. Ako...
Ján Šipöcz | PKN TT vol. 23

Ján Šipöcz | PKN TT vol. 23

Ján sa v našej PechaKucha Night so svojou tvorbou už raz divákom predstavil. Bolo to v roku 2014, no odvtedy už pretieklo mnoho vody a on opäť prichádza s niečím novým. Vyštudovaný fotograf, ktorý si prešiel nejednou školou, nejedným vedením pod profesionálnym okom profesorov či dizajnérov. Vysokú školu výtvarných umení opustil už pred ôsmymi rokmi a odvtedy žne úspechy...