Author Archive
Peter Trnka | PKN u Bazovského

Peter Trnka | PKN u Bazovského

Peter, pôvodom z Púchova, sa už od svojho ranného detstva motal v dielni popri svojom dedovi Stanislavovi Trnkovi – ten bol jedným z posledných výrobcov modrotlače u nás. Po tom, čo sa s rodinou presťahovali do Ivanky pri Dunaji, sa Peťo dal na štúdium fotografie na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru. Po nej nasledovala VŠVU a odbor architektúra, na ktorom pobudol...
Galéria M. A. Bazovského | PKN u Bazovského

Galéria M. A. Bazovského | PKN u Bazovského

Galéria bola zriadená v roku 1969, už rok po smrti významného slovenského výtvarníka, po ktorom nesie svoje meno. Sústreďuje sa najmä na budovanie zbierkového fondu umenia výtvarníkov trenčianského regiónu, slovenskému umeniu 20. a 21. storočia a najmä životu a dielu maliara a grafika Miloša Alexandra Bazovského. Ako krajskej galérii, ktorá sa snaží byť neustále v pohybe, jej nie sú cudzie...
Kundy Crew | PKN u Bazovského

Kundy Crew | PKN u Bazovského

Kundy crew je štvorica dievčat, ktoré sa venujú tradičným výšivkám netradične. Ich tvorba je plná nápisov, hesiel a pocitov plných cynizmu a irónie. Pomocou dôverne známej krížikovej výšivky vyjadrujú svoje postoje k súčasnému dianiu. Nie je im cudzia feministická, antifašistická, vegetariánska či sexuálna tematika. Zoskupenie má za sebou rad výstavných projektov a workshopov. Dlhodobo tiež...
Janka Potiron | PKN u Bazovského

Janka Potiron | PKN u Bazovského

Jana Potiron sa venuje dizajnu v praktickej aj teoretickej rovine. A to predovšetkým produktovému dizajnu, site specific inštaláciám či floristickým konceptom. Je členkou KEKS Design/creative lab, ktorý je tvorený mladými dizajnérmi. V roku 2014 založila značku GRUNG zameranú na autorské nábytkové prvky, site-specific dizajn v oblastiach Products, Art a Flowers. Momentálne pôsobí na Fakulte Designu...
Vytvorené na Slovensku | PKN u Bazovského

Vytvorené na Slovensku | PKN u Bazovského

Občianske združenie evokujúce domovinu bolo pôvodné založené z iniciatívy dvoch šikovných dám – Odevnej dizajnérky Lenky Sršňovej a sochárky, výtvarníčky a organizátorky verejných umeleckých projektov Niny Soškovej. Projekt „Vytvorené na Slovensku“ inklinuje k našej ľudovej umeleckej tvorbe, k architektúre, kultúre či tradíciám a zvyklostiam, ktoré sa pomaly, ale isto z nášho súčasného života vytrácajú. A to je...
HALA Trenčín | PKN u Bazovského

HALA Trenčín | PKN u Bazovského

HALA je občianske združenie, za ktorým stojí partia výtvarníkov, nadšencov pre umenie a kultúru, menovite Radka Nedomová, Natália Okolicsányiová, Lucia Horňáková Černayová, Peter Šedivý a i. Táto skupina sa snažila o vytvorenie projektu, ktorý by poskytol netradičný, ale najmä kreativitu podnecujúci priestor pre mnohých umelcov, v ktorom by mohli prezentovať svoju prácu. A tak v roku 2013 vzniklo Hala sympózium, ktoré...