Pavol je rodák zo Žiaru nad Hronom, no momentálne pôsobí v Bratislave. Svoje umelecké študijné počiatky absolvoval na strednom Slovensku najprv Školou úžitkového výtvarníctva v Kremnici a potom na Univerzitou Mateja Bela na Katedre výtvarnej výchovy v Banskej Bystrici. Po 4 rokoch presunul svoje pôsobisko do Bratislavy na VŠVU, kde pod vedením prof. Jančoviča absolvoval odbor grafiky a iných médií.

Pavol sa venuje predovšetkým figurálnej a portrétnej maľbe a kresbe, no v jeho portfóliu nachádzame i objekty. Jeho práce a najmä tie portrétne s niekoľkými pármi očí môžu pôsobiť trochu desivo. Umelec sa zaoberá problematikou mediálnej manipulácie, straty identity človeka či rôznymi vojnovými konfliktami. Za svoju tvorbu si zaslúžil už 5 výtvarných ocenení. Tá posledná je cenou Martina Benku z roku 2014, ktorú získal v galérii Turiec v Martine. Má za sebou 30 spoločných a 4 samostatné výstavy nielen doma, ale i v susednom Maďarsku, Čechách, Slovinsku či Švédsku.

Viac tvorby nájdete na jeho stránke.