Je autorom originálnych a vtipných interiérových doplnkov vychádzajúcich z poznania našich domovov a architektúry okolo nás. V rokoch 1997 – 2004 študoval na STU odbor Interiérový dizajn. Po jeho ukončení započal dlhé štúdium na VŠVU v odbore Priemyselný a produktový dizajn, ktorý mu zabral celých osem rokov a z jeho titulov Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD. sa Vám zatočí hlava. Od roku 2015 pôsobí ako asistent v ateliéri Art dizajn na VŠVU. Venuje sa aj vlastnej dizajnérskej tvorbe, ktorá pod značkou Laššák Studio funguje v Bratislave od roku 2014. Na jeho konte nájdete úctyhodných 29 výstav nielen na Slovensku, ale i v niekoľkých európskych krajinách.

Viac o jeho tvorbe nájdete na jeho stránke.