Ľubomíra je rodená Oraváčka, ktorá našla obľubu vo veľkoformátovej maľbe. Jej prvé kroky viedli na Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku a po nej nasledovala, ako obyčajne, Bratislavská VŠVU. Tu študuje už od roku 2013 a momentálne sa nachádza v 5. ročníku na Katedre maľby a iných médií v ateliéri +-XXI pod vedením prof. Daniela Fishera. Sama tvrdí, že sa „pohybuje najmä v abstraktnom realizme a súčasnej trash kultúre“. Jej tvorbu by sme mohli nazvať potemnelou. Zaujímajú ju témy sci-fi, tajomna či monštier a rôznych kreatúr, ktoré sa však snaží romanticky „zjemniť“. Vo svojich maľbách a kresbách sa pokúša o dosiahnutie harmónie medzi farbou, formou, svetlom. Práce maliarky Ľubomíry Sekerášovej ste mohli vidieť už na dvanástich výstavách doma i v susednom Poľsku či v „kreatívnej zóne“ festivalu Pohoda v roku 2016 a 2017.

Viac o jej tvorbe nájdete na tejto stránke.