Maliar a konceptuálny umelec, ktorý síce pochádza z Humenného, no už dlhší čas pôsobí v Bratislave. Svoje umelecké štúdium začal v Košiciach na Škole úžitkového výtvarníctva v odbore propagačná grafika. Po strednej škole si to namieril do hlavného mesta, kde si na Vysokej škole výtvarných umení zvolil odbor maľba a iné médiá v ateliéri prof. Ivana Csudaia. Popri svojej voľnej tvorbe sa zaoberá komixom, ilustráciou a výukou. Ako sám tvrdí: „jeho diela sú založené na popkultúre a záujme o aktuálne sociálne problémy“.

Pri pohľade na jeho práce je divákovi hneď jasné, že má dočinenia s umelcom, ktorý netrpí nedostatkom zmyslu pre humor. Jeho diela obsahujú jednoduchú no vtipnú myšlienku a často pomocou hry zapája divákov do svojich parcitipatívnych projektov. Ak máme hovoriť o jeho výstavných aktivitách, treba uznať že ich je celkom dosť. Má za sebou 27 spoločných a 11 samostatných výstav. V roku 2016 sa zúčastnil rezidenčného pobytu s názvom Pravidelná linka v Oficinas Do Convento v Portugalsku.

Viac o jeho tvorbe nájdete na jeho stránke.