Ján Jožiov pochádza z ďalekých Michaloviec, odkiaľ sa na strednú vybral do Košíc na Školu úžitkového výtvarníctva. V roku 2011 pokračoval ďalej na západ, na bratislavskú VŠVU, kde študoval – držte si klobúk – reštaurovanie výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie. Tam mal možnosť oboznámiť sa s rôznymi maliarskymi technikami, hlavne s tými klasickými. Počas štúdia absolvoval pracovné stáže vo Varšave a v americkej Virginii. Popri práci sa venuje knižnej ilustrácii, komiksu a v poslednej dobe najmä maľbe, v ktorej sa snaží o uvoľnenie, prirodzenosť a autenticitu.

Ako námety mu zväčša slúžia spomienky alebo fotografie, ktoré urobil už dávnejšie. Svoju tvorbu opisuje ako recykláciu momentov a situácií zo života, ktoré mu pre maľbu prídu zaujímavé až s odstupom času. Väčšina jeho obrazov preto pôsobí nostalgicky. Ján Jožiov sa so svojou tvorbou dostal aj medzi finalistov súťaže Maľby roka 2017, ktorej výsledky budú známe 5. októbra.

Ján Jožiov

Ján Jožiov