Na základnej umeleckej škole si odkrútila celých 12 rokov, čo znamenalo poriadnu prípravu pre jej neskoršie štúdiá. Ako už i mnohí iní z našich hostí, aj ona absolvovala Školu úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, kde si zvolila odbor úžitková fotografia. Po jej ukončení sa na jeden rok dala na štúdium fakulty výtvarných umění VUT v Brne, kde navštevovala Ateliér fotografie. Na morave sa jej celkom zapáčilo, a preto sa teraz odznova pokúša pokračovať v štúdiu, tentokrát na Masarykovej univerzite v odbore Vizuálna tvorba. V jej tvorbe prevažuje záujem o abstraktnú fotografiu a tiež portréty.

Viac o Lucii nájdete na jej stránke: http://animal.ffa.vutbr.cz/~xvbaranova/