.. môže aj mesto prejsť „kozmetickými úpravami“? Môže, a hovorí sa tomu mestský zásah, pod ktorým sa myslí kreatívna intervencia či úprava problematického alebo nevyužitého mestského priestoru. Po Prahe, Brne a Bratislave sa do zástupu miest bažiacich po úprave zaradili aj Košice a architekt Michal Burák pre vás pripravil to najlepšie z projektov minulého premiérového ročníka.

http://www.uzemneplany.sk/clanok/mestske-zasahy-urban-interventions-kosice-2011